Το παιδί μου μιλάει αλλά δεν μπορεί να πει κάποια γράμματα
Η δυσκολία που παρουσιάζουν κάποια παιδιά στην παραγωγή συγκεκριμένων ήχων / φωνημάτων αποτελεί το πιο συχνό πρόβλημα ομιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, κυρίως. 
Αυτό συνήθως οφείλεται σε μη ακριβής τοποθέτηση, δηλαδή το παιδί δεν ακολουθεί τον ακριβή τρόπο παραγωγής του κάθε ήχου. 
Κάθε δυσκολία στην ομιλία ενός παιδιού θα πρέπει να αξιολογείται από ειδικό ώστε να αποκατασταθεί και να μην παρουσιάσει συνέπειες στην μετέπειτα σχολική πορεία του. 
 
Το παιδί μου δεν μιλάει καθόλου ενώ καταλαβαίνει τους άλλους
Η απουσία ομιλίας είναι μία κατάσταση που εμφανίζεται σε αρκετά παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η συχνότερη αιτία για την καθυστέρηση αυτή είναι η ύπαρξη δυσκολίας στον προγραμματισμό και συντονισμό αρθρωτικών κινήσεων (λεκτική απραξία) που είναι απαραίτητες για την ομιλία. Η δυσκολία αυτή με κατάλληλη λογοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως και η εξέλιξη του παιδιού να είναι φυσιολογική.
 
Ένα παιδί που ακολουθεί φυσιολογική εξελικτική πορεία, αρχίζει να παράγει τις πρώτες του λέξεις στην ηλικία του ενός έτους και μέχρι την ηλικία των τριών, χρησιμοποιεί απλές προτάσεις για να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του. 

Το παιδί μου έχει δυσκολία στο λεξιλόγιο
Η μειωμένη ικανότητα ενός παιδιού να χρησιμοποιεί ευρύ φάσμα λεξιλογίου αναλογικά με την ηλικία του, υποδεικνύει πρόβλημα λόγου. Το παιδί δεν γνωρίζει ή δυσκολεύεται να συγκρατήσει στην μνήμη του ή χρειάζεται περισσότερο από το συνηθισμένο χρόνο για να βρει την κατάλληλη κάθε φορά λέξη.
Έτσι, χρησιμοποιεί μόνο απλές και οικείες λέξεις επαναλαμβανόμενα ή / και χρησιμοποιεί λάθος λέξεις.
Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη εκτίμηση από ειδικό κρίνεται απαραίτητη.

Το παιδί μου έχει διατροφικό πρόβλημα
Παιδιά που παρουσιάζουν διατροφικές δυσκολίες όπως η αποφυγή συγκεκριμένων τύπων φαγητού όπως οι τροφές με σκληρή σύσταση, η δυσκολία μάσησης καθώς και ποικίλα προβλήματα κατά τη διαδικασία σίτισης, όπως η διαφυγή φαγητού από το στόμα και η ύπαρξη υπολλειμάτων φαγητού στην στοματική κοιλότητα, χρήζουν λογοθεραπευτικής εκτίμησης ώστε να αξιολογηθεί η σοβαρότητα των δυσκολιών.

Το παιδί μου δείχνει να μην ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει
Τα παιδιά που μοιάζουν αδιάφορα να επικοινωνήσουν και ασχολούνται επιλεκτικά και συχνά στερεοτυπικά με ό, τι τους ενδιαφέρει, δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματα τους και επικοινωνούν μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν, εκδηλώνουν διαταραχή στον τομέα της πραγματολογίας, δηλαδή στην κοινωνική χρήση του λόγου. 
Η δυσκολία αυτή χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός).
Οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα στην συμπεριφορά και επικοινωνία του παιδιού, κρίνεται σκόπιμο να εκτιμάται από ειδικούς.

Ποια θα πρέπει να είναι η φυσιολογική λεκτική εξέλιξη του παιδιού μου και ποια τα κύρια αναπτυξιακά στάδια της ομιλίας του; (πίνακας λεκτ. Εξέλιξης 1,5-6 ετών)

  • Από 1,5 έως 2 χρονών:

Αρθρώνει 20 – 50 λέξεις
Κάνει ερωτήσεις με 2 λέξεις
Σχηματίζει πρόταση με 2 λέξεις
Κατανοεί σύνθετες εντολές (βάλε το ποτήρι στο τραπέζι) 

  • Από 2 έως 3 χρονών: 

Αρθρώνει μέχρι και 300 λέξεις
Σχηματίζει πρόταση με 3 λέξεις                
Κάνει ερωτήσεις ( Τι;  Πού;  Γιατί; )
Παρακολουθεί διάλογο    

  • Από 3 έως 4 χρονών:   

Αρθρώνει μέχρι και 500 λέξεις
Αρθρώνει σχεδόν όλα τα φωνήματα ίσως εκτός ρ, σ, λ, ξ, ψ και φωνητικά συμπλέγματα   
Αφηγείται μέρος ιστορίας

  • Από 4 έως 5 χρονών: 

Αρθρώνει σχεδόν όλα τα φωνήματα ίσως εκτός από το ρ και ορισμένα φωνητικά συμπλέγματα
Σχηματίζει μεγαλύτερες και πιο σύνθετες προτάσεις
Το λεξιλόγιο φτάνει τις 1000 λέξεις

  • Από 5 έως 6 χρονών: 

Αρθρώνει σχεδόν όλα τα συμφωνικά συμπλέγματα
Αρθρώνει πολυσύλλαβες λέξεις
Χρησιμοποιεί σωστά τους γραμματικούς - συντακτικούς κανόνες
Αφηγείται με άνεση μία ιστορία
 

 


Εκτύπωση   Email