Το παιδί μου συγκεντρώνεται δύσκολα και είναι ανοργάνωτο
Δεν έχουν όλα τα παιδιά την ίδια ικανότητα συγκέντρωσης. Η ικανότητα αυτή διαφοροποιείται από ηλικία σε ηλικία ακόμη και στο ίδιο παιδί. Παιδιά που είναι ιδιαίτερα υπερκινητικά κατά την προσχολική περίοδο έχουν μεγάλες πιθανότητες να παρουσιάσουν και δυσκολίες στη συγκέντρωση στην σχολική ηλικία. Η αδυναμία στη συγκέντρωση επιδρά αρνητικά και στην ικανότητα οργάνωσης της μελέτης αλλά και στην παρακολούθηση του μαθήματος. Πολλές φορές ξεχνά τετράδια ή βιβλία ενώ οι εργασίες για την επόμενη μέρα δεν σημειώνονται σωστά με αποτέλεσμα να μην γίνονται.

Η παρέμβαση σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται σε 3 άξονες: μαζί με το παιδί, με το γονέα αλλά και μαζί με τον δάσκαλο. Σε κάποιες (λίγες)  περιπτώσεις παρουσιάζεται η λεγόμενη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) μια διαταραχή που εκδηλώνεται με έντονη παρορμητικότητα, δυσκολία στην προσοχή και τη συγκέντρωση, αλλά και υπερκινητικότητα.
 

Ποιές είναι οι διαταραχές που μετατρέπουν τα παιδιά σε «δύσκολα» παιδιά και ποιά είναι τα σημάδια που χρειάζονται προσοχή;
«Δύσκολα» παιδιά θεωρούνται εκείνα που εμφανίζουν αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), οριακή νοητική υστέρηση και διαταραχές συναισθήματος και συμπεριφοράς.

Τα σημάδια που θέλουν προσοχή είναι:

Αν συνεχώς δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια εργασία ή ένα παιχνίδι.
Αν γενικά δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με τα άλλα παιδιά.
Αν η συμπεριφορά του είναι συχνά ανώριμη ως προς την ηλικία του.
Αν το παιδί ξαφνικά δυσλειτουργεί για διάστημα τουλάχιστον 3 – 4 μηνών και πάνω. Για παράδειγμα, ενώ ήταν καλός μαθητής ή είχε φίλους, ξαφνικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα μαθήματα ή τις κοινωνικές επαφές.
Αν συνεχώς συγχέει τις οδηγίες που εμπεριέχουν κατεύθυνση.
Αν στη βρεφική ηλικία αδιαφορεί σε ακουστικά ή οπτικά ερεθίσματα, είναι πολύ ήρεμο ή πάρα πολύ ανήσυχο και έχει έντονες εναλλαγές στη συμπεριφορά του.
Αν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση
Αν είναι υπερβολικά παρορμητικό.


Ποια είναι τα ενδεικτικά προβλήματα που αναφέρονται στα παιδιά & εφήβους, για να ξεκινήσουν οι γονείς την συμβουλευτική διαδικασία;
Συναισθηματικές διαταραχές (άγχος, κατάθλιψη, ζήλια)
Πένθος
Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Φοβίες
Προβλήματα συμπεριφοράς και διαγωγής

               
Πώς μπορώ να ξεχωρίσω αν ο γιός μου, ηλικίας 4 ετών έχει αυτισμό ή σύνδρομο Asperger;
Η Διαταραχή Asperger, από το 1992, διαγιγνώσκεται επίσημα ως ξεχωριστή διαταραχή.
Το κύριο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την Διαταραχή Asperger από τις άλλες Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμός), είναι η έλλειψη σημαντικής απώλειας στη γλωσσική ανάπτυξη μέχρι την ηλικία των 3 ετών, δηλαδή δεν εμφανίζουν καθυστέρηση στο λόγο.

Εκτύπωση   Email