Το παιδί μου έχει πρόβλημα ακοής

Τα προβλήματα ακοής  συνήθως  είναι προβλήματα που συνοδεύουν τα παιδιά από τη γέννησή τους. Πριν την έναρξη θεραπευτικού προγράμματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ιατρικές εξετάσεις και να είναι σαφής η ιατρική εικόνα του παιδού.  Η τυπική αντιμετπώπισυ απαιτεί λογοθεραπευτική υποστήριξη κατά την προσχολική ηλικία ενώ σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται και άλλες δυσκολίες π.χ. στην κινητικότητα ή στην αντίληψη του χώρου απαιτείται και  υποστήριξη από εργοθεραπευτή. Μετά την έναρξη φοίτησης στο δημοτικό σχολείο απαιτείται υποστήριξη από ειδικό παιδαγωγό.Το παιδί μου έχει πρόβλημα όρασης

Οι δυσκολίες στην όραση  απαιτούν ιδιαίτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση αυτή θα πρέπει να ξεκινά από την προσχολική ηλικία με την υποστήριξη ενός ειδικού που θα βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών της καθημερινότητας και θα συνεχιστεί με την ειδική μαθησιακή και παιδαγωγική υποστήριξη του παιδιού κατά την ένταξή του στο σχολείο, είτε αυτό αφορά την εκπαίδευσή του  (π.χ. εκμάθηση  Μπράιγ) είτε την συνολικότερη κοινωνική του ένταξη.

Εκτύπωση   Email