Διαγνωστικό και Εκπαιδευτικό Υλικό

Διαγνωστικό και Εκπαιδευτικό Υλικό

 

  • Δείτε αναλυτικά τα διαγνωστικά τεστ, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και το υλικό παρέμβασης που χρησιμοποιούμε από το μενού αριστερά.

Α τεστ

Α' Τεστ

Το Κέντρο ΑΝΑΠΤΥΞΗ Λόγος - Μάθηση - Συμπεριφορά διαθέτει την πιστοποίηση και την δυνατότητα να παρέχει σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 5 – 6 ετών, τα οποία θα πάνε στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου την επόμενη χρονιά, το επίσημα αναγνωρισμένο Α΄ ΤΕΣΤ, το οποίο είναι ένα απλό, ευχάριστο και σύντομο Προληπτικό Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας. Ελέγχει κατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό σχολείο.

Το Α΄ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο Ελληνικό τεστ για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική ηλικία, οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε δυσκολίες στη σύνθετη σκέψη, την κρίση, την ομιλία, τους λεπτούς χειρισμούς, την γραφή, την συμπεριφορά, την υπερκινητικότητα και την συγκέντρωση της  προσοχής.

Καταστάσεις δηλαδή, που μπορούν να προληφθούν εάν οι γονείς έχουν την κατάλληλη ενημέρωση και η διάγνωσή των παιδιών γίνει έγκαιρα.

  • Το Α΄ ΤΕΣΤ έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας.
  • Προτείνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία να χορηγείται σε όλα τα παιδιά γιατί καλύπτει μια πραγματική ανάγκη, ευαισθητοποιούνται οι γονείς και ως γνωστό η πρώιμη παρέμβαση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα.

ΑΒΑ

Ανάλυση Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς (ABA) 

Η ανάλυση εφαρμοσμένης συμπεριφοράς είναι η μόνη θεραπευτική προσέγγιση του αυτισμού που έχει παρουσιάσει θεαματικά αποτελέσματα στη θεραπεία της αυτιστικής διαταραχής.

Βασίζεται στις γενικές αρχές του συμπεριφορισμού (behaviourism). Περιγράφηκε αρχικώς από τον F.B. Skinner τη δεκαετία του 1930. Έχει θεμελιωθεί στην διαπίστωση πως η συμπεριφορά μας οφείλεται στη μάθηση και πως η επιβράβευση και η παράβλεψη έχουν θεαματικά αποτελέσματα  στην αύξηση της επιθυμητής συμπεριφοράς.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, λοιπόν, βασίζονται στην αρχή της θετικής ενίσχυσης με σκοπό την ενδυνάμωση μίας συμπεριφοράς. Ορισμένες τεχνικές του ΑΒΑ περιλαμβάνουν οδηγίες που δίνονται από ενήλικες με έντονα δομημένη σειρά, αλλά και χρήση των φυσικών ενδιαφερόντων των μαθητευομένων. Οι στόχοι της παρέμβασης  προσαρμόζονται στις δυνατότητες και τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητευόμενου.

Η παρέμβαση αρχικά γίνεται ατομικά από το θεραπευτή, σταδιακά, όμως είναι δυνατό να εφαρμόζεται και από τους γονείς στην καθημερινότητα, αλλά και στο σχολείο.

Το βασικότερο και χρησιμότερο εργαλείο που χρησιμοποιείται στη μέθοδο ΑΒΑ είναι μια σειρά από κάρτες με εικόνες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κατηγορίες ουσιαστικών και ρημάτων, περιέχουν αντίθετα, αλληλουχίες, γράμματα, αριθμούς, λέξεις, προτάσεις, σχήματα, χρώματα, συναισθήματα, προθεσμιακές έννοιες κτλ. και βοηθούν τα παιδιά να δημιουργήσουν μια οπτική  σύνδεση, με διαφορετικές ιδέες και αντιλήψεις. Δείτε το βίντεο για εφαρμογή και αποτελέσματα της παρέμβασης.

Σκοπός της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης είναι να δομηθεί η επικοινωνία, το παιχνίδι και οι κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες και να αυξηθεί η ικανότητα αυτό-φροντίδας, ώστε να καταστήσουν τον θεραπευμένο ικανό να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα και με επιτυχία σε ποικίλα περιβάλλοντα. 

Στο Κέντρο ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Λόγος - Μάθηση - Συμπεριφορά η παρέμβαση μέσω προγραμμάτων ABA γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές.