Επαγγελματικός προσανατολισμός
 
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια απαραίτητη υπηρεσία για τους εφήβους που προσπαθούν να συνταιριάξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους με την πραγματικότητα των σπουδών και της επαγγελματικής αποκατάστασης.


Με γνώμονα αυτές τις διαπιστώσεις παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την αξιολόγηση αλλά και την καθοδήγηση του έφηβου ή του νεαρού ενήλικα προς την κατεύθυνση που θα του επιτρέψει να αξιοποιήσει τον εαυτό του και τις δεξιότητές του.

    • Πρόγραμμα Επαγγελματικού προσανατολισμού:

Συνεντεύξεις
Ερωτηματολόγια
Οργάνωση στόχων

 

    • Στόχοι Επαγγελματικού προσανατολισμού:

Να αναγνωρίσει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του
Να εξερευνήσει τα δυνατά του σημεία και τα ταλέντα του
Να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
Να αποκτήσει κίνητρα, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

 

Η εμπειρία μας στην μαθησιακή και ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μας επέτρεψε να αναπτύξουμε μια εξειδίκευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό αυτής της ομάδας παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίσουμε τις δυσκολίες του παιδιού σας και κατανοούμε τις πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στην επιλογή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Εκτύπωση   Email