Μαθησιακές Δυσκολίες

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών που φοιτούν στα δημοτικά ή γυμνάσια.

 
Ο όρος είναι γενικός και περιγραφικός και αναφέρεται στα παιδιά παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στο σχολείο ανεξάρτητα από το λόγο που συμβαίνει αυτό. Κάποια από αυτά τα παιδιά πιθανά να παρουσιάζουν αυτό που ονομάζουμε Δυσλεξία, δηλ. απροσδόκητη δυσκολία στην ανάγνωση και την ορθογραφία ενώ άλλα πιθανά να παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ως αποτέλεσμα άλλων καταστάσεων π.χ. Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα, δυσλειτουργικού οικογενειακού περιβάλλοντος, ή μιας αναπτυξιακής διαταραχής κλπ.__

Η αγωγή σε αυτή την περίπτωση στοχεύει σε:


α)
κάλυψη βασικών μαθησιακών ελλειμμάτων του παιδιού στην γραφή και την ανάγνωση

β) ενημέρωση του δασκάλου σχετικά με ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά του παιδιού αλλά και την πιθανή ανάγκη προσαρμογών στη διδακτική του προσέγγιση
γ) συνεργασία με το γονέα σε θέματα μελέτης και οργάνωσης χρόνου.

Εκτύπωση   Email