Ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων και οικογένειας

____


Η ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο, μέσα από τη συζήτηση, την καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού και του ενήλικα και την καλύτερη προσαρμογή του στο περιβάλλον.

Μπορεί να έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα σε παιδιά και εφήβους με δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις ή με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή μπορεί να βοηθά οικογένειες που βρίσκονται σε περίοδο κρίσης.

Οι γονείς μπορούν να βοηθηθούν στην αναγνώριση, κατανόηση και αποδοχή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με το παιδί τους, ενώ μέσω διαφόρων προγραμμάτων τροποποίησης συμπεριφοράς, μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία τις προβληματικές συμπεριφορές και καταστάσεις.

___

 

 


Εκτύπωση   Email