Ειδική διαπαιδαγώγηση ή παιδαγωγική


Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του Ειδικού Παιδαγωγού. Αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει την Μαθησιακή Υποστήριξη σε παιδιά με :

• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία. Δυσγραφία,… )
• Νοητική Καθυστέρηση
• Διαταραχές Λόγου
• Αισθητηριακά ελλείμματα (πρόβλημα όρασης & ακοής)
• Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ)

την τροποποίηση της συμπεριφοράς σε παιδιά με :

• Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός)
• Δυσκολίες προσαρμογής
• Δυσκολίες συμπεριφοράς

 

την εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας σε παιδιά με :

• Προβλήματα ακοής
• Αυτισμό
• Σοβαρή Νοητική Καθυστέρηση

ή ακόμα την Συμβουλευτική Γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός είναι ο σύνδεσμος του σχολείου με το πλαίσιο αποκατάστασης καθώς κατανοεί τις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας, γνωρίζει την σχολική ύλη, ενώ είναι καταρτισμένος σε θέματα και ψυχικής υγείας και διαταραχών συμπεριφοράς.


Εκτύπωση   Email