Εκτύπωση
Ειδική διαπαιδαγώγηση ή παιδαγωγική


Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του Ειδικού Παιδαγωγού. Αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει την Μαθησιακή Υποστήριξη σε παιδιά με :

• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία. Δυσγραφία,… )
• Νοητική Καθυστέρηση
• Διαταραχές Λόγου
• Αισθητηριακά ελλείμματα (πρόβλημα όρασης & ακοής)
• Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ)

την τροποποίηση της συμπεριφοράς σε παιδιά με :

• Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός)
• Δυσκολίες προσαρμογής
• Δυσκολίες συμπεριφοράς

 

την εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας σε παιδιά με :

• Προβλήματα ακοής
• Αυτισμό
• Σοβαρή Νοητική Καθυστέρηση

ή ακόμα την Συμβουλευτική Γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός είναι ο σύνδεσμος του σχολείου με το πλαίσιο αποκατάστασης καθώς κατανοεί τις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας, γνωρίζει την σχολική ύλη, ενώ είναι καταρτισμένος σε θέματα και ψυχικής υγείας και διαταραχών συμπεριφοράς.