Ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη
 
Οι υπηρεσίες ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης παρέχονται από τον Ψυχολόγο.

 

Το έργο του Ψυχολόγου είναι η εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί ή ο έφηβος στην προσαρμογή τους στο περιβάλλον, στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους ή και τους ενήλικες , ή στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους (π.χ. έλλειψη αυτοεκτίμησης).

Ο Ψυχολόγος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην υποστήριξη και καθοδήγηση του γονέα ή του παιδιού σε τρέχοντα θέματα αλλά και υπηρεσίες ψυχοθεραπείας που στοχεύουν σε βαθύτερη και πιο μακροπρόθεσμη θεραπευτική υποστήριξη όταν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις.
 
 
 
 
____

 


Εκτύπωση   Email