Ψυχομετρική εκτίμηση
___
Η ψυχομετρική εκτίμηση αναφέρεται στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου, των νοητικών ή γνωστικών του λειτουργιών (π.χ. νοημοσύνη) ή την εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον μέσα από τη χρήση έγκυρων και αξιόπιστων διαγνωστικών δοκιμασιών (test) ή σταθμισμένων ερωτηματολογίων.

Η χορήγηση των τεστ αυτών γίνεται πάντα με στόχο την καλύτερη υποστήριξη ή καθοδήγηση του παιδιού με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Η αναγκαιότητα χορήγησης διαγνωστικών τεστ συνήθως προκύπτει μέσα από τη αιτήματα που σχετίζονται με τη χαμηλή σχολική επίδοση ή την αδυναμία σχολικής προσαρμογής ή ακόμα και το ενδεχόμενο να είναι κάποιο παιδί χαρισματικό.
___

Εκτύπωση   Email