Προβλήματα κατάποσης:

•    Δυσκολία μάσησης
•    Υπολείμματα τροφής στη στοματική κοιλότητα
•    Αποφυγή συγκεκριμένων είδους τροφών ( π.χ. τροφές με σκληρή υφή )

Προβλήματα λόγου :

•    Ειδική Γλωσσική Διαταραχή – SLI
•    Το μειωμένο εύρος λεξιλογίου ( πρόβλημα σημασιολογίας )
•    Διαταραχές πραγματολογίας ( κοινωνικής χρήσης του λόγου )

Προβλήματα ομιλίας:

•    Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογίας (δυσκολία στην παραγωγή ή ακουστική διάκριση ενός ή περισσότερων φωνημάτων)
•    Λεκτική απραξία (δυσκολία στον προγραμματισμό εκούσιων κινήσεων)
•    Διαταραχές φώνησης (π.χ. οζίδια ή πολύποδες στις φωνητικές χορδές)
•    Διαταραχές αντήχησης (π.χ. ομιλία με υπερρινικότητα ή υπορινικότητα)
•    Τραυλισμός (διαταραχή στην ροή της ομιλίας)

Λογοθεραπεία - Τομείς

Καθυστέρηση στην Ανάπτυξη του Λόγου

Πολλά παιδιά δεν ακολουθούν την τυπική πορεία ανάπτυξης του λόγου. Αυτό συχνά αποτελεί συνέπεια μιας υπάρχουσας πάθησης ( π.χ. νοητική καθυστέρηση , χρωμοσωμιακές ανωμαλίες – σύνδρομο  Down κ.ά ). 

Είναι πιθανόν όμως ένα παιδί να παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση στην γλωσσική ανάπτυξη του, δηλαδή παραδείγματος χάριν στην ηλικία των 4 ετών να έχει αναπτύξει την γλωσσική ικανότητα ενός τρίχρονου.

Αναφερόμενοι στο λόγο, εννοούμε το πώς εκφράζεται το παιδί, τι είδους προτάσεις χρησιμοποιεί στην επικοινωνία του, αν ακολουθεί τους γραμματικούς και
συντακτικούς κανόνες, αν χρησιμοποιεί τον λόγο ως μέσο κοινωνικής επαφής.

Διαταραχές Ομιλίας

Είναι αρκετό συχνό κάποια παιδιά στην προσπάθεια τους να μιμηθούν την ομιλία των ενηλίκων να παρουσιάζουν δυσκολίες στην παραγωγή κάποιων φωνημάτων / ήχων ( αρθρωτική δυσκολία ), να δυσκολεύονται να διακρίνουν ακουστικά τις διαφορές κάποιων φωνημάτων / ήχων (φωνολογική δυσκολία ) ή να αντικαθιστούν φωνήματα επειδή δυσκολεύονται στον συντονισμό των αρθρωτικών κινήσεων (φωνητική διαταραχή – λεκτική δυσπραξία ).

Δυσαρθρία

Με τον όρο δυσαρθρία αναφερόμαστε στην διαταραχή στην παραγωγή ομιλίας που εκδηλώνεται μετά από νευρολογική βλάβη,  όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο , κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή / και παθήσεις όπως το Parkinson και η Άνοια.
Η ομιλία ενός δυσαρθρικού συχνά δεν είναι καταλληπτή.

Δυσφωνία

Οι διαταραχές φώνησης, δηλαδή οι δυσκολίες στον παραγωγή της φωνής , είναι ποικίλες και μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα, το ύψος, την ένταση ή /και την διάρκεια της. Πιο συχνές είναι οι διαταραχές που προκαλούνται από κατάχρηση της φωνής,  όπως η εμφάνιση οζιδίων.
Οι περισσότερες παθήσεις των φωνητικών χορδών χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης και στην συνέχεια λογοθεραπευτικής αποκατάστασης που αφορά συνήθως την διόρθωση του τρόπου παραγωγής της φωνής.

 [/pb_text][/pb_column][/pb_row]


Εκτύπωση   Email