Σχολική ετοιμότητα και ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών

Το κέντρο ΑΝΑΠΤΥΞΗ Λόγος - Μάθηση - Συμπεριφορά διαθέτει την αναγνώριση και πιστοποίηση για την χορήγηση δύο εξειδικευμένων, σταθμισμένων τεστ ανίχνευσης :


Το Α΄ ΤΕΣΤ το οποίο είναι τεστ ανίχνευσης της σχολικής ετοιμότητας και το ΤΕΣΤ ΛΑΜΔΑ το οποίο είναι τεστ ανίχνευσης των Μαθησιακών Δυσκολιών.

Τα δύο αυτά τεστ έχουν χορηγηθεί σε εκατοντάδες παιδιά ανά την επικράτεια και διαθέτουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

 

 

__

 


Εκτύπωση   Email