Σχολή γονέων

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας που στοχεύουν στην υποστήριξη της κοινότητας και της βοήθειας που επιθυμούμε να προσφέρουμε σε όλους τους γονείς, λειτουργούμε μια ομάδα ενίσχυσης και υποστήριξης για τους γονείς, με στόχο την εμψύχωση στο δύσκολο έργο τους και την ικανότητά τους να οριοθετούν τα παιδιά τους.

Επίσης μέσα από τις ομάδες γονέων λειτουργούμε και πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων με θέμα «Οργάνωση Μελέτης». Στα πλαίσια της ομάδας αυτής υποστηρίζουμε γονείς παιδιών τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινή τους μελέτη και χρειάζονται ένα πλαίσιο οργάνωσης και καθοδήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Εκτύπωση   Email