Στρατηγικές Παρέμβασης

 • Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Συμπεριφοριστική Μέθοδος Τροποποίησης Συμπεριφοράς (Applied Behaviour Analysis - ABA)
 • Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα (ΕΑΓ - Gordon Hellas)
 • Αντιμετώπιση Δυσλεξίας
 • Αντιμετώπιση Δυσγραφίας (Speed-up & Write from the start)
 • Μέθοδος Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration)
 • Μέθοδος Αισθητηριακής Δίαιτας (Sensory Diet – Wilbarger)
 • Αντιμετώπιση Δυσπραξίας (Sensory Motor Approach)
 • Δομημένη εκπαίδευση (TEACCH)
 • Μεθόδους Εναλλακτικής και Αυξητικής Επικοινωνίας (PECS, MAKATON) 
 • Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)
 • Πρώιμη Παρέμβαση Portage
 • Μέθοδος Μαυρομάτη